MENU GŁÓWNE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY
KONKURS "LUBELSZCZYZNA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
10 LAT GIMNAZJUM
PRZYDATNE LINKI

 

IX edycja 2016/2017

 

Geografia lubelskich opowieści, legend i baśni

 

 

   31 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyła się uroczysta gala podsumowująca IX EDYCJĘ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNO-REGIONALNEGO „LUBELSZCZYZNA – MOJA MAŁA OJCZYZNA” przebiegająca pod hasłem „GEOGRAFIA LUBELSKICH OPOWIEŚCI, LEGEND I BAŚNI”. Konkurs objęty jestHonorowym Patronatem – Lubelskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Wojewody Lubelskiego.

   Z tematem bieżącej edycji zmierzyła się młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego prezentując zebrane informacje w formie specjalnego wydania gazetki szkolnej.

Legendami lubelskimi zainteresowano się w połowie XIX wieku,  wśród nich dużą grupę stanowią legendy i podania odnoszące się do nazw i genezy miast,  miasteczek, wsi, rzek,  skał czy krajobrazów, np. Czartowe Pole. Lokalne, jeszcze nie zapisane opowieści nadal krążą wśród mieszkańców naszego regionu. Szczególny charakter miały więc niepublikowane dotąd relacje z miejsc i wydarzeń, ważnych dla Małych Ojczyzn. 

   Po raz dziewiąty młodzież z lubelskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odebrała nagrody i wyróżnienia. W uroczystości podsumowania konkursu udział wzięło 77 uczniów wraz z opiekunami. Przybyłych gości powitał Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suścu pan Janusz Kiecana. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, regionaliści, władze samorządowe i oświatowe oraz przedstawiciele rodziców.

   Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suścu Pan Janusz Kiecana, przedstawił i powitał komisję konkursową, autorów prac konkursowych wraz z nauczycielami, przedstawicieli władz oświatowych, samorządowych, przedstawicieli Lasów Państwowych oraz rodziców. Wśród gości znaleźli się: Wójt Gminy Susiec Zbigniew Naklicki; Jan Lelonek- starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie; Artur Gontarz konsultant Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Adam Kornat – zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie;  Stanisław Nawrocki  - nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów; leśnicy Nadleśnictwa Józefów - Krzysztof Malec i Adam Skiba; Paweł Marczakowski – kierownik Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu, Aneta Dybowska – starszy specjalista do spraw edukacji Roztoczańskiego Parku Narodowego, członek komisji konkursowej; Ewa Piwko – Witkowska – prezes Lokalnej Grupy działania „Roztocze Tomaszowskie”, przewodnicząca komisji konkursowej; Małgorzata Mazur - Redaktor Tygodnika Zamojskiego, członek komisji konkursowej; Robert Kuźniarz – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Lucyna Łasocha - Dyrektor Muzeum Pożarnictwa w Oseredku, Monika Słotwińska – przewodnicząca Rady Rodziców oraz dyrektorzy szkół gminy Susiec – Teresa Hałasa, Marta Świderek, Urszula Szymańska. Po wręczeniu nagród głos zabrali goście: Adam Kornat, Jan Lelonek, Ewa Piwko –Witkowska, Zbigniew Naklicki, którzy skierowali słowa uznania dla uczestników oraz organizatorów. Prowadząca, koordynator działań konkursowych Urszula Bartoszek poinformowała o treści listu przekazanego organizatorom przez Marszałka Województwa Lubelskiego.

Zgodnie z regulaminem powołano komisję konkursową, która w dniu 10 maja 2017 roku oceniła nadesłane gazetki. Członkowie komisji z uwagą i zainteresowaniem wczytywali się w zamieszczone teksty, zwracali uwagę na szczegóły. Wyjątkowy charakter miały niepublikowane dotąd relacje z miejsc i wydarzeń ważnych dla Małych Ojczyzn. 

 Nasi eksperci - członkowie komisji konkursowej pracowali w składzie:

  1. Ewa Piwko-Witkowska -prezes Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”
  2. Małgorzata Mazur - dziennikarz Tygodnika Zamojskiego
  3. Aneta Dybowska - specjalista do spraw edukacji Roztoczańskiego Parku Narodowego

Komisja oceniła prace zgodnie z regulaminem biorąc pod uwagę następujące kryteria: informacje merytoryczne, działania podjęte przez szkołę, samodzielność pracy uczniów, stronę graficzną gazetki oraz warsztat dziennikarski, przyznając następujące miejsca:

   W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce -  Szkoła Podstawowa im. Gen. Wł. Sikorskiego  w  Łaszczowie

I miejsce -  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Suścu

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej

III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki w Surhowie k/Kraśniczyna

III miejsce - Szkoła Podstawowa im.  Armii Kraków w Łosińcu

III miejsce  - Szkoła Podstawowa w Krężnicy Jarej

   Przyznano także kilka wyróżnień:

Wyróżnienie - Szkoła Podstawowa w Łaszczówce

Wyróżnienie - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim Pierwszym

Wyróżnienie - Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Nagrodę specjalną Przewodniczącej komisji konkursowej prezes Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskiej” otrzymała praca zespołu redakcyjnego ze Szkoły Podstawowej w Łaszczówce.

Nagrodę specjalną Roztoczańskiego Parku Narodowego za „słowem malowane” opowieści historyczne oraz dotychczas nie spisane opowieści o cudownych kapliczkach w Majdanie Sopockim dla zespołu redakcyjnego ze Szkoły Podstawowej w Majdanie Sopockim Pierwszym.

   W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Publiczne Gimnazjum im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Bełżcu 

I miejsce – Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach

II miejsce – Publiczne Gimnazjum im. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej

III miejsce – Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Suścu

   Przyznano także kilka wyróżnień i 2 nagrody specjalne:

Wyróżnienie – Publiczne Gimnazjum w Podhorcach

Wyróżnienie – Gimnazjum Publiczne w Michalowie

Wyróżnienie –  Publiczne Gimnazjum w Rokitnie k/Lublina

Wyróżnienie – Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubartowie; praca pt. „Wspólnota”

Nagrodę specjalną Tygodnika Zamojskiego przyznano  dla Publicznego Gimnazjum im. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej za dociekliwość dziennikarską w odkrywaniu osobliwości Małej Ojczyzny.

Nagrodę specjalnąRoztoczańskiego Parku Narodowego dla Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach za profesjonalizm w ujęciu tematu IX edycji konkursu.

   W kategorii szkół  ponadgimnazjalnych:

I miejsce –  Zespół Szkół  nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lub.

II miejsce – Zespół Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie

III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie

   Ponadto przyznano 2 wyróżnienia:

- Zespół Szkół Nr 2 im. Gen. Wł. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim

- Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Wójt Gminy Susiec Pan Zbigniew Naklicki przyznał nagrodę specjalną za promocję swojego regionu w szczególności Henryka Sienkiewicza, szkoły oraz stronę tytułową gazetki dla Zespołu Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie.

   Wszystkie dyplomy i wyróżnienia opatrzone były informacjami o przyznanych Honorowych Patronatach: Lubelskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Wojewody Lubelskiego (w załączeniu). Informacja ta znajduje się na stronie internetowej Zespołu Szkół Publicznych w Suścu.

   Zespół redakcyjny uczennic z naszej szkoły z klasy Ib - Kinga Leńczuk, Aleksandra Łasocha i Joanna Pardus odniósł sukces zajmując III miejsce wkonkursie. Gimnazjalistki pracowały pod opieką Pani Stanisławy Pogudz. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Suścu w składzie Mikołaj Korkosz i Zuzanna Gęborys pod opieką Barbary Żelasko zdobyli II miejsce.

   Galę podsumowującą konkurs uświetnili uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Suścu wystawiający sztukę teatralną „Legenda o Tanewie – współcześnie”,  zespół wokalno-instrumentalny z naszej szkoły oraz X Drużyna Harcerska „Traperski Krąg”. Uczniowie przenieśli nas w roztoczański świat sprzed kilku  a nawet kilkunastu wieków i odnieśli go do problemów współczesności, wszak „historia lubi się powtarzać”.

   Po część oficjalnej dla uczestników konkursu przygotowano wycieczkę do jednego z miejsc owianych miejscową legendą, do rezerwatu przyrody „Czartowe Pole”.

   Pomysłodawcą i koordynatorem działań organizacyjnych jest doradca metodyczny pani Urszula Bartoszek, która we współpracy z nauczycielem bibliotekarzem panią Marią Mielniczek czuwała nad sprawnym przebiegiem konkursu i jego uroczystym podsumowaniem.

   Po część oficjalnej dla uczestników konkursu przygotowano wycieczkę do jednego z miejsc owianych miejscową legendą, do rezerwatu przyrody nieożywionej „Czartowe Pole”. Odczucia uczestników konkursu zawarte są w skierowanych do nas w e-mailu słowach:   „Chciałabym serdecznie podziękować za wspaniałą uroczystość, która dla moich uczniów kolejny raz zakończyła się sukcesem. Sukces był wspólny, uczestników i organizatorów. Spotkaliśmy się z bardzo serdecznym przyjęciem i niezwykłą atmosferą, która w Waszym środowisku jest niepowtarzalna. Świetna oprawa dzisiejszej uroczystości i wspaniali goście dali nam poczucie, że staliśmy się wyjątkowi i bardzo ważni. Słowa, które do nas kierowano z różnych stron upewniły nas w tym, że to co robimy dzięki Waszemu zaangażowaniu, jest wartościowe. (….) Organizatorów w plenerze dzielnie wspierali leśnicy. Świetnie pomyślany przygotowany piknik! Proszę też przekazać serdeczne podziękowania Paniom Kucharkom za bardzo smaczny bigos. Palce lizać!”

   Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkursu, nauczycielom, opiekunom oraz osobom i instytucjom wspierającym działania ekologiczno-regionalne Zespołu Szkół Publicznych w Suścu. Organizatorzy podziękowali też wszystkim instytucjom przyznającym Honorowe Patronaty.

   W następnym roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy do udziału w jubileuszowej X edycji konkursu „LUBELSZCZYZNA – MOJA MAŁA OJCZYZNA”.

 Urszula Bartoszek

galeria

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )